ČOV VH8 do 10 osôb (5-komorová) + ZADARMO 63,92 € baktérií

Kód: 226
€1 822 €1 518,33 bez DPH
Na dotaz

Čistiareň pre 6 až 10 osôb s možnosťou občasného tzv. víkendového preťaženia do max. 14 osôb. Na čistiareň je na základe výsledkov udelený Európsky certifikát, čiže spĺňa najprísnejšie európske normy na kvalitu vyčistenej odpadovej vody.

Prítok vody do 1350 litrov za deň.

Získajte teraz štartovací ballíček baktérií a ekodrogérie v hodnote 63,92 € úplne ZADARMO.

Detailné informácie

Podrobný popis

 

baktérie do čov zadarmo

 V prípade výpadku niektorého z uvedených výrobkov zo štartovacieho balíčka nahradíme ho náhradným tovarom tak, aby celková hodnota balíčka zostala nezmenená.

Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)

náčrt čistiarne vôd

Malá čistička typu VH je biologická čistiareň odpadových vôd určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám.

Čistička odpadových vôd slúži na čistenie odpadových vôd z menších objektov (rodinné domy, bytovky, reštaurácie, hotely, školy, škôlky, prevádzky, kancelárske a výrobne priestory, atď.).

Moderné riešenie

Moderné riešenie čistiarní odpadových vôd typu VH spĺňa prísne kritéria európskej legislatívy. Vďaka tomu, že čistiarne obsahujú najmodernejšie prvky, poskytujú zákazníkom maximálny komfort obsluhy a údržby.

Spotreba energie je nízka, obsluha veľmi jednoduchá. Čistiarne typu VH pracujú bez zápachu, ticho a s nadštandardnou účinnosťou. Ich montáž prebieha rýchlo a jednoducho.


priebeh čistenia odpadových vôd

Ako čistiareň funguje?

Čistiareň tvorí denitrifikačný, oxický a separačný priestor. V denitrifikačnom priestore dochádza k odstraňovaniu mechanických nečistôt, tukov a dusíkatého znečistenia. V oxickom priestore sa nachádza prevzdušňovací systém, do ktorého dúchadlo vháňa vzduch. V tomto priestore dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia. V separačnom priestore sa oddeľuje vyčistená voda od kalu. Vyčistená voda odteká do vodného toku alebo trativodu. Kal je recirkulovaný späť do procesu. Všetky systémy v čistiarni sa ovládajú ventilmi na rozdelovači.

Technické parametre

Čistiarne odpadových vôd pracujú na mechanicko-biologickom princípe a slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd zo všetkých zdrojov organického znečistenia (kuchýň, kúpelní, WC, atď.).
Sú navrhnuté v zmysle európskych noriem (EN 12566 – 3). Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Prevádzka čistiarní je jednoduchá a spoľahlivá. Pracujú aj pri mierne prerušovanom prítoku odpadových vôd a v zimnom období.
Nadštandardná kvalita vyčistenej vody zodpovedá hygienickým a vodo-hospodárskym požiadavkám. Vyčistená voda sa môže vypúšťať do vodného toku alebo trativodu. Prebytočný kal sa dá využiť na kompostovanie a prihnojovanie okrasných drevín.

 ilustrácia čistiarní odpadových vôd

Čo je zahrnuté v cene:

1.  nádrž ČOV (celoplastové prevedenie, originálny, certifikovaný PP – polypropylén)

  • technologická vostavba

2.  rozdeľovač vzduchu (plastové vyhotovenie) s rozvodmi pvc

3.  prevzdušňovací systém (jemnobublinné prevzdušňovanie)

4.  prečerpávací systém

5.  prítok a odtok ČOV (štandartne DN 100)

6.  uzamykateľný kryt na ČOV - celoplastový UV stabilný kryt s výstuhami

7.  membránové dúchadlo (230V)

8.  pripojovacia hadica na dúchadlo k ČOV

9.  kompletná technická dokumentácia k ČOV , európsky certifikát kvality, prevádzkové poriadky, návody na obsluhu, atest vodotesnosti, atď.

 

BONUS od nás:

1. baktérie a ekočistiace prostriedky vhodné do ČOV v hodnote 63,92 €

2. časový spínač na reguláciu chodu ČOV

 

schéme čističky vôd

Osadenie ČOV

Zariadenie sa prednostne umiestňuje v exteriéroch a osádza sa na betónovú dosku pod úroveň terénu. Pripája sa na ležatú kanalizáciu, pričom priemer prítokového a odtokového potrubia zariadenia je možné prispôsobiť pri výrobe. Podľa hĺbky kanalizácie sa volí výška nadstavca. Spôsob osadenia konkrétneho zariadenia si vyžiadajte u dodávateľa.

Technologické parametre

Čistiareň typu VH dosahuje vysokú účinnosť čistenia (až 95 - 99%), a to pri nízkej spotrebe elektrickej energie. ČOV je navrhnutá ako nízko zaťažovaný systém so zdržnou dobou 24 až 72 hodín a s úplnou stabilizáciou a minimálnou produkciou kalu.

európsky certifikát

 

Výrobky boli testované niekoľkými akreditovanými európskymi laboratóriami. Moderné a ekonomické čistenie bolo potvrdené viacerými certifikátmi.

 

 

 Ako vlastne domové čističky odpadových vôd vyzerajú? (ilustračné obrázky)


    čistička so zeleným krytom nastavenie čovatest čovzámok k čistiarni

Kde je možné vyčistenú vodu z čističky odpadových vôd vypúšťať?
1) do potoka (k tomu potrebujete povolenie správcu toku)
2) do trativodu = vsakovanie do pôdy (vyžaduje sa hydrogeologický posudok pozri sekciu Projekty ČOV - Hydrogeologický posudok)
3) do zbernej nádoby za ČOV a takto vyčistenou vodou zo zbernej nádrže môžete polievať trávnik.

Z technologického hľadiska pozostáva ČOV z nasledujúcich častí :
1.mechanické predčistenie (hrablicový kôš, denitrifikačný selektor)
2.oxická sekcia (aktivačná časť s jemnobublinnou aeráciou)
3.separačná sekcia (separátor)

     Zapojenie čističky pozostáva z výkopu jamy, betónovej dosky, napojenia kanalizačnej rúry:
     jama na čističkupríprava dosky čovzapojenie čov

  

Prečítajte si tiež tieto články:

Prečo si kúpiť ČOV na ekotovar.sk? - https://www.ekotovar.sk/nase-novinky/preco-cov-z-ekotovar-sk/

Knihy o ČOV - https://www.ekotovar.sk/nase-novinky/knihy-o-cov/

Dodatočné parametre

Kategória: ČOV VH8 do 10 osôb
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 65 kg
Typ ČOV: VH 8
Počet ekviv. obyvateľov: 4 - 10
Prítok: 1,35 m3/deň
Vstupné BSK5: 0,60 kg/deň
Priemer ČOV: 1,40 m
Základná výška: 2,10 m
Výška prítoku: 1,60 m
Výška odtoku: 1,45 m
Prítok/Odtok: 110 mm
Napätie: 230 V
Príkon: 80 W
∗ Jeden ekvivalentný obyvateľ = 135 l vody / os.deň , 60 gr BSK5 osoba.deň.:
∗∗ Výška ČOV sa môže upraviť po dľa požiadavky zákazníka.:

ČOV VH6 vzorová

ekotovar.sk - špecialista na baktérie do ČOV a žúmp

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: