Vodomerné šachty

Vodomerné šachty sa používajú na osadenie vodomerov, zariadení na meranie prietoku, resp. inej obdobnej technológie.

Technológie nachádzajú uplatnenie najmä pri meraní prietoku pitnej vody pri rodinných domoch, chatách a ďalších objektoch, prípadne ako ukončenie studňových vrtov. Plastové vodomerné šachty sú spoľahlivou, efektívnou a ekonomicky výhodnejšou alternatívou betónových šachiet.

Šachty sa používajú ako koncové, priebežné i odbočovacie pre osadenie jedného alebo viacerých kusov vodomerov pre vodovodné prípojky.

Vodomerné šachty majú zvyčajne tvar valca a osádzajú sa do zeme (pod úroveň terénu, mimo komunikačnej trasy) - typické umiestnenie je v predzáhradke, priľahlej zeleni a pod.

Použitie a popis

Vodomerné šachty sa vyrábajú zváraním konštrukčných prvkov a dosiek z polypropylénu. Tento materiál je stály, mimoriadne chemicky odolný a odolný voči vplyvom agresívnych vôd. Vodomerné šachty sú vodotesné. Sú vybavené prechodmi na vodotesné napojenie potrubia. Aby boli ľahko prístupné pri kontrole vodomeru, môžu byť vybavené plastovými stupačkami. Vďaka nízkej hmotnosti je montáž jednoduchá a nevyžaduje mechanické zariadenie. Vodomerné šachty vďaka svojim vlastnostiam nevyžadujú žiadnu údržbu. Predpokladaná životnosť plastu je odhadovaná na niekoľko generácií. Životnosť vodomerných šácht môžeme zvýšiť jej správnym osadením.

Vstup a výstup vodovodného potrubia, svetlosť, smer a počet prestupov vieme jednoducho prispôsobiť vašim požiadavkám. Tiež vám vieme prispôsobiť tvar a rozmer samotnej nádrže vodomernej šachty alebo vstupu do šachty.

Hlavné výhody

- kompletné prevedenie vrátane uzamykateľného krytu

- jednoduchá úprava podľa požiadaviek zákazníka

- nízke stavebné náklady

- malé rozmery, nízka hmotnosť

- jednoduchá manipulácia a inštalácia

- zaručená vodotesnosť vrátane pripojovacích potrubí

- prakticky neobmedzená životnosť

- možnosť osádzania i pri vysokej spodnej vode

Výroba a montáž

Vodomerné šachty sa vyrábajú skružením a/alebo zvarením vytlačovaných dosiek z polypropylénu PP. Pôdorysný tvar, užitočný objem nádrže, umiestnenie a priemer vtokového potrubia sú variabilné podľa požiadavky objednávateľa.

Šachta sa uzatvára poklopom podľa požiadaviek odberateľa. Stropy nádrží sú neprejazdné, preto je nutné situovať ich osadenie v miestach, kde sa nepredpokladá prejazd vozidiel. V prípade požiadavky na prejazdnosť stropu nádrže sa táto uzatvára poklopom, ktorý je osadený v betónovej roznášacej doske. Poklop a betónová roznášacia doska sa volí podľa prevádzkových podmienok a sú stanovené v projektovej dokumentácii.

Skladovanie a manipulácia

Skladovanie vstupných komponentov a polotovarov na výrobu nádrží je uskutočňované podľa pokynov subdodávateľov, takže nedochádza k zmene vlastností uvedeného materiálu. Skladovanie hotových nádrží je nutné realizovať tak, aby počas skladovania nedošlo k poškodeniu nádrže (najmä pri teplotách v blízkosti mrazu.)

Odporúčania pre osádzanie

Vodomerná šachta sa osádza na vodorovnú betónovú dosku. Po pripojení vodovodnej prípojky sa vykoná obsyp zeminou, pieskovo-cementovou zmesou v pomere 7:1, resp. betónovou zmesou podľa lokálnych podmienok a typu vodomernej šachty.

Terénne úpravy sa vykonávajú do výšky vstupného otvoru. V prípade osádzania šachty do miest s povrchovým namáhaním je nutné konštrukciu doplniť betónovým vencom, ktorý sa osadí príslušnými stavebnými prvkami vzhľadom na mieru zaťaženia, vrátane liatinového poklopu. V prípade extrémne vysokej hladiny spodnej vody je nutné šachtu vo vykopanej jame vhodne obetónovať a previesť ďalšie stavebné opatrenia vrátane zosílenia a vystuženia na základe stavebnostatických výpočtov.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technicko-dodacích podmienok.

Najpredávanejšie

3 položiek celkom

Cena

240360
1240360

Značky

Zobrazených položiek: 3
Vodomerná šachta ilustračný obrázok
€240

Uznávaná a najpredávanejšia vodomerná šachta. Slovenský výrobok vysokej...

Kód: 17
Vodomerná šachta - 1,2x1,2+0,3
€340

Uznávaná a najpredávanejšia vodomerná šachta. Slovenský výrobok vysokej...

Kód: 61
Vodomerná šachta - pre 2 vodomery - 1,2 x1,2+0,3
€360

Vodomerná šachta na 2 vodomery má 1 prívod a 2 odvody. Uznávaná a...

Kód: 62