Ako využiť vyčistenú vodu z ČOV?

   Hľadáte ekonomické, ekologické a tiež estetické riešenie likvidácie odpadových vôd? Problém kam s odpadovou vodou pomôžu vyriešiť moderné čističky odpadových vôd, ktoré sú takmer bezúdržbové a majú nízke prevádzkové náklady. Vodu z nich je možné využívať na vlastnom pozemku napríklad na zalievanie okrasných porastov v záhrade.

ukážka ČOV Ondrejovce

Nezávadná likvidácia odpadovej vody je povinnosťou každého vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej odpadovej vody vznikajú. Bežná slovenská domácnosť každý deň vyprodukuje niekoľko stoviek litrov odpadovej vody. V priemere ide údajne o 150 litrov na osobu za deň. Len si skúste uvedomiť, koľkokrát denne otočíme kohútikom, aby sme si opláchli ruky, alebo ovocie, koľkokrát spláchneme WC, alebo ako dlho sa večer sprchujeme. Všetka táto odpadová voda, v prípade, že naša nehnuteľnosť nemá napojenie na kanalizáciu, bola v minulosti odvádzaná do žumpy alebo septiku.


Kvalitu bývania v tejto oblasti však dnes dokážu vylepšiť úsporné domáce čističky odpadových vôd, ktorých je dnes na trhu naozaj veľa pre všetky typy nehnuteľností. Do čističiek je možné bez obáv vypúšťať znečistenú vodu z kúpeľne, kuchyne, z umývačky riadu, práčky aj sociálneho zariadenia.

 

Kam ide vyčistená voda?

Prečistenú vodu je možné vypúšťať do povrchových vôd, teda vodných tokov či otvorených kanálov, alebo je možné ju vypúšťať do podzemných vôd prenikaním do podložia. U oboch prípadov je potrebné mať vypracovaný projekt domácej čistiarne, na základe ktorého získame vodoprávne povolenie stavby. 

Voda na zavlažovanie?

tabulka_cov_1Ak spojíme domáci čistiareň odpadových vôd s nádržkou na vyčistenú vodu, je možné ďalšie využitie tejto odpadovej vody. Vodu, ktorá bola vyčistená v čističke odpadových vôd, môžeme využívať napríklad pre zavlažovanie na vlastnom pozemku. Vždy je však potrebné si uvedomiť, že aj keď je voda vyčistená, stále ide o odpadovú vodu, v ktorej sa nachádzajú zvyšky mikroorganizmov. Ide teda o vodu úžitkovú, ktorú je možné využívať napríklad k zálievke. Ideálne sa hodí pre zalievanie trávnika, alebo stromov na záhrade. Naopak nie je vhodné ju využívať na zavlažovanie záhradných plodín, ktoré sú určené pre následnú konzumáciu (napríklad jahody, reďkovky atď.). Z hygienického hľadiska by bolo toto nevhodné riešenie.

Takéto využívanie vody z ČOV má výhodu v tom, že sa tým podstatne zjednodušuje legislatíva. Nie je potrebné zháňať žiadne povolenia, pretože ak je voda vyčistená a následne využitá na zálievke pozemkov, nejedná sa o vsakovania do podzemných vôd. Rastliny totiž túto vodu z 100% využijú v orničnej vrstve.

Výhody domácich čističiek odpadových vôd


Čistička odpadových vôd nám dokáže ušetriť náklady na bývanie, pretože nemusíme vynakladať toľko peňazí za vývoz odpadu. Zároveň tiež šetrí životné prostredie a nám ušetrí veľa starostí, kam s odpadom. K výhodám čističiek patrí tiež ich parotesnosť, teda že z nich neuniká žiadny zápach. Čističku vyberáme vždy podľa jej účinnosti, ktorá by mala byť čo najvyššie, minimálne 95%.