Žumpa, septik alebo ČOV?

Nemáte u svojho domu pripojenie na kanalizáciu? Potom musíte odpadoé vody odvádzať inak. Máte niekoľko možností. Každá má svoje klady aj zápory.

Najjednoduchším systémom je klasická žumpa, teda miesto, kde budete skladovať odpadové vody a po zaplnení ich necháte odviezť do čističky odpadových vôd. O niečo sofistikovanejšie sú septiky. Tie vlastne už čiastočne vodu vyčistí a zvyšná vyčistená voda sa môže za určitých podmienok nechať vsakovať do zeme alebo ju možno využívať na zalievanie. Treťou možnosťou je čistička odpadových vôd. 

Žumpy

plastova-zumpaNajjednoduchšie zariadenie, ktoré odoberá odpadovú vodu (preto má tiež označenie žumpa), ktorú následne musí vysať fekálne vozidlo (cena za odvoz býva cca 15 € - priemer v SR) a odviezť do čističky odpadových vôd. Žumpy tak musia byť vodotesné a bez odtoku. Sú z betónu či plastu.
Výhodou je to, že na väčšinu žúmp nemusí byť stavebné povolenie, pokiaľ ju staviate dodatočne. Nevýhodou je potrebné časté vyváženie a tiež, že na vás môže prísť kontrola. Mali by ste si teda nechávať účty za odvoz pre prípadnú kontrolu.

Na prvý pohľad sa jedná o najjednoduchší verziu odpadov (cena plastových nádrží začína niekde na 250 €, ale bez samotnej zástavby) a s najmenším papierovaním. Napriek tomu je potrebné počítať s tým, že odvoz fekálií sa môže následne výrazne predražiť. Štvorčlenná rodina v klasickom dome s centrálnym ohrevom vody, vane, práčkou a pod., by pri každodennom užívaní potrebovala žumpu o cca 18 m³, keď by ale bola žumpa vyvezené každý mesiac. Náklady na odvoz tak ročne vyjdú na ďalších 360 €.

 

Septiky


Jedná sa vlastne o záchytky, ktoré však svojou konštrukciou prečisťuje odpadové vody. Väčšinou ide o trojkomorový systém, kde v prvej nádrži sa usadzujú kaly na dne a hore zostáva mastná časť odpadu, v ďalšej časti sa opäť odkaluje jemnejšiu časť odpadu a tretia časť je už prečistená voda. Septik nevyužíva žiadne prevzdušnenie, ide teda o bezúdržbovou čističku, ktorá má účinnosť organického čistenia cca 60%. Pre vypúšťanie odpadovej vody do krajiny sa tak odporúča ďalší stupeň čistenia, a to zemná filtrácia, kde cez filtračný piesok či koreňovú čističku sa dostane do krajiny voda prečistená z cca 92%. Bohužiaľ nie vždy je to dostatočné, pretože zákon napríklad upravuje množstvo vypúšťaných fosfátov, čo septik s filtračnej čističkou nerieši.
Ceny septikov sú nižšie ako u nádrží. Opäť je možné riešiť betónovú alebo plastovú verziu. Cena septiku pre klasický dom aj s filtračnou čističkou potom príde asi na 3000 €. Ďalej je nutné počítať s odvozom kalu zo septiku (v oveľa dlhšom intervale ako u nádrží) a s výmenou filtračného piesku. Ten vydrží približne 10 rokov, ale cena na jeden zásyp je cca 1000 €.

Nevýhodou je, že vsakovanie do pôdy je z byrokratického hľadiska neuveriteľne zložitý počin. Budete potrebovať hydrogeologický posudok, vodoprávne úrad bude vyžadovať projektovú dokumentáciu obsahujúcu technickú špecifikáciu a následne vám môže, ale nemusí vydať povolenie. Môže vám uložiť aj nutné dokladovania vzoriek z výstupu.

 

Čističky odpadových vôd

čistiareň odpadových vôd (3)Domáce čističky odpadových vôd pracujú na niekoľkých princípoch. Ten najčastejšie je s prevzdušňovaním (aeróbne) a biologickým odbúravaním nečistôt. ČOV pracujú s účinnosťou cca 96%. Nevýhodou je, že prevzdušnenie ČOV znamená nutnosť inštalácie elektrodúchadla, ktorého prevádzka tiež niečo stojí. Tiež nosiče biomasy, teda čistiace element v čističke, niečo stojí.
Vstupný náklad na ČOV sú najmenšie. Ide o priestorovo najmenej náročnú technológiu s vysokou účinnosťou.

Na stavbu budete potrebovať stavebné povolenie aj povolenie od vodoprávneho úradu. Nevýhodou je, že ČOV je výrazne závislá na správnej funkcii baktérií. ČOV tak musí fungovať pravidelne, aby nedochádzalo k degenerácii bakteriálneho čistiaceho roztoku. Tiež použitie niektorých domácich chemických prípravkov na báze chlóru (napríklad vypustenie Sava do odpadu) znamená zabitie všetkých čistiacich kultúr v čističke a teda jej znefunkčnenie. Na našej stránke www.ekotovar.sk však nájdete veľké množstvo nami overených ekoalternatívnych prípravkov. 

Niektoré dôležité poznatky

Nechajte si predložiť doklady o účinnosti filtrácie(resp. eurocertifikát). Tieto doklady môžete potom používať pri dohadovanie s úradmi o vhodnosti vášho riešenia.
Povolenie sa na tieto systémy vydáva spravidla na 10 rokov. Následne sa predlžuje po podaní žiadosti a preskúmanie technológie. Obmedzenie stavebného povolenia je z dôvodov práve kontroly a možnosti prípadného zasieťovanie obce kanalizácií.
Vypúšťanie vôd zo septikov a ČOV do spodných vôd je problematické ako z hydrogeologického, tak ekologického hľadiska. Môžete naraziť napríklad na zlé podložie, ktoré nedáva priestor pre vsak.
Do septikov a ČOV nesmie byť zvedené vody z odkvapov, drenážou a pod.