Šetrite zásoby vodných zdrojov s ČOV!

Do áut čerpáme pohonné hmoty vyrobené z repky, triedime domový odpad, ale stále je ešte čo zlepšovať. Svetové zásoby vodných zdrojov povážlivo ubúdajú. A pretože z malých vecí sa stávajú veci veľké, mali by sa domácnosti naučiť hospodáriť s vodou. Aby bola čistá. A aby vôbec bola.

Dosť často bijú ekológovia na poplach keď nájdu riečku plnú uhynutých rýb. Príčinou je vždy znečistená voda, a nemusí to vždy mať na svedomí nejaký priemyselný gigant. Citlivým vodným živočíchov stačí málo - únik splaškov zo žumpy - a nešťastie je hotové. Môže sa zdať nepochopiteľné, ako sa "toto" môže stať, keď sú všade kanalizácie. Lenže opak je pravdou. Nové rodinné domčeky, prestavané chalupy, rekreačné objekty - tam všade inžinierske siete buď nie sú, alebo roky čakajú na rekonštrukciu. Kam potom s odpadovou vodou?


čistiareň odpadových vôd (3)Riešením je malá domová čistiareň odpadových vôd. (viď obrázok vľavo)

Ako vybrať tú správnu a najvhodnejšiu? Odporučiť aký typ domácej čistiarne je vhodný práve pre váš rodinný dom je úlohou pre odborníkov. Ako pôjdete na prvú konzultáciu mali by ste vedieť, o čom je reč a zoznámiť sa so základnými parametrami, podľa ktorých si čistiareň odpadových vôd budete vyberať.


Zvoliť technológiu domovej čistiarne závisí na mnohých faktoroch. Kapacita závisí od počtu osôb v obytnej jednotke, výkonnosť na hydrotechnických výpočtoch, umiestnenie čističky, vyjadrenie stavebného úradu, vlastníkov susedných nehnuteľností a množstvu ďalších faktorov, ktoré je potrebné konzultovať s odborníkom. Bez týchto krokov nie je možné pripraviť projektovú dokumentáciu a začať s realizáciou.


Stavebnú náročnosť čistiarne odpadových vôd si sami určiť nemôžeme. Je daná jednak prevedením (typom) čistiarne, a jednak normami, kde čistiareň stáť smie a kde nesmie. Niektoré výrobky je nutné obetónovať, u iných je potrebné pre zimnú prevádzku počítať so zateplením veka.(pozn.autora: ČOV z ekotovar.sk nie je potrebné zatepliť polystyrénom).  Ďalšou otázkou je napojenie na elektrickú energiu, podľa typu môže stačiť zásuvka na 220 V, v inom prípade je nutná inštalácia rozvádzača. A z hľadiska umiestnenia nie je situácia tiež jednoduchá. Nestačí vybrať nejaký voľný pľac pri dome. Čistiareň nesmie byť postavená priamo pod oknami či v blízkosti klimatizácie!

Čo musím vedieť, aby som mohol čističku obsluhovať?

Opäť záleží na tom, akú čističku si kúpime. Malé domáce čističky sú konštruované tak, aby fungovali bezobslužne, s minimálnymi nárokmi na údržbu a odborný servis. 

Na otázku, ako drahá je prevádzka domácej čistiarne vôd, si každý odpovie sám. Je potrebné si náklady spočítať podľa watáže krát počet hodín. Dostaneme dennú spotrebu v kilowathodinách, ktorú ďalej násobíme sadzbou za elektrickú energiu. Výsledkom sú denné prevádzkové náklady. V ročnom súčte môže byť skutočná spotreba nižšia za predpokladu, že čistiareň "nebeží" celých dvadsaťštyri hodín. Do nákladov ešte počítajme s obnosom za likvidáciu kalu, tj. Koľkokrát za rok a aké množstvo kalu je potrebné likvidovať.

 porovnanie nákladov ČOV a žumpy

Autor: dzooky / používateľ VH Tech čističky


Pod pojmom garancia sa skrýva značka kvality. Vlastne záruka kvality. Aby čistiareň, ktorú si kúpime, zodpovedala daným parametrom pre čistenie odpadových vôd. Hoci aj vierohodné tvrdenia výrobcu nestačia (a nemusí vždy byť korektný). Určitým vodítkom korektnosti je, že výrobca sa preukáže vyhlásením zhody, ktorá je udelená na základe certifikácie výrobku nezávislou autorizovanou osobou. Ďalším znakom garancie môže byť aj medzinárodne uznávaná certifikácia firmy na akosť podľa ISO 9001.

certifikaty_k_cov

Certifikáty ČOViek na www.ekotovar.sk