Ako vyberať dodávateľa čistiarne odpadových vôd?

 V prvom rade by sa mal zákazník pri výbere ČOV riadiť vlastným logickým uvažovaním. Zároveň by mu však nemalo jeho pozornosti uniknúť niekoľko skutočností :

Najefektívnejší spôsob čistenia vody je mechanicko-biologické čistenie, kde zariadenie pozostáva z mechanického predčistenia, biologického čistenia a separácie vyčistenej vody. V minulosti bol takýto čistiaci proces realizovaný prostredníctvom viacerých nádrží. Dnes to je riešenie v jednej kompaktnej nádrži, ktorá má (v dôsledku obmedzenia zahnívania) valcovitý tvar.

Popis čistiarne odpadových vôd

          Čistiareň odpadových vôd je zariadenie, o ktoré je nutné sa aspoň minimálne starať a preto je dôležitá možnosť vizuálnej kontroly a údržby jej častí. Samozrejmosťou čistiarne je akumulačná zóna (AKU zóna) pre zachytenie nárazovo pritekajúcich vôd. Mechanické predčistenie by malo byť viackomorové na lepšie odstránenie tukov a olejov z kuchyne (tzv. selektor). Pre jednoduché prevádzkovanie musí mať čistiareň dočisťovanie hladiny, odkalovací systém a časovú reguláciu chodu. Výhodou je vyberateľný prevzdušňovací systém. Kvalitnejšie zariadenia sú vybavené navyše aj filtráciou vyčistenej vody.

Prečo čistiareň odpadových vôd od nás?

          Obchodnou politikou našej firmy nie je zbohatnúť na jednom predanom kuse čistiarne a preto už od roku 2000 úspešne distribuujeme naše výrobky nielen na Slovensku ale aj do zahraničia. Vysoká kvalita našich zariadení nám umožňuje minimalizovať ceny našich výrobkov, a preto Vám ponúkame čistiareň odpadových vôd do 4 alebo 6 osôb za najnižšiu cenu na Slovenskom trhu.

V čom sme odlišný od konkurencie?

Našim cieľom je možnosť poskytnúť čistiareň odpadových vôd dostupnú za rozumnú cenu do každej rodiny. Pretože v našej firme veríme, že pomoc našej planéte s riešením odpadov ktoré ľudstvo produkuje, sa raz vráti našim budúcim generáciám.