Prevádzkové náklady ČOV vs. žumpa

Prevádzkové náklady ČOV vs. žumpa

(skúsenosti spokojného zákazníka s ČOV od VH tech - konkrétne typ VH6, ktorý môžete nájsť tu: http://www.ekotovar.sk/cistiarne-odpadovych-vod/cov-do-6-osob/

Žumpa

plastova zumpa 10m3Z nášho bývania v byte a už aj v dome viem, že naša priemerná týždenná spotreba vody je cca 3m3 t. j. 12 kubíkov mesačne a cca 144 kubíkov ročne. Z čoho vyplýva, že minimálne raz mesačne by bolo treba zabezpečiť vývoz žumpy t. j. okolo 14x ročne (pri mojom odhadovanom objeme cisterny 10m3) a podľa cenníka VVS v danej lokalite vývoz by ma vyšiel na 40€ t. j. ročne 560€.

 

 

 

ČOV
cov štandart izonometria 2 (2)K čističke je dodávané dúchadlo, ktoré zabezpečuje jej beh a jeho príkon je nejakých 60-65W. Do úvahy budem brať už zabehnutú čističku a maximálny príkon. Kde v jednoduchosti povedané dúchadlo by malo isť na striedačku 15 minút, teda 15 minút stáť a 15 minúť bežať. To znamená, že za hodinu ide 30 minút a z toho vyplýva, že za deň si odkrúti 12 hodín t. j. , že denne dúchadlo spotrebuje 12 x 65W = 0.78 kWh a za 30 dní 23.4kWh. Pri cene 0.115e za kWh mesačná prevádzka čističky nás vyjde 2.69€ a ročná prevádzka na niečo vyše 32€ presnejšie 32.29€. Keďže čističku treba raz ročne vyviesť treba zarátať aj vývoz už spomínaných 40€ čo spolu urobí necelých 80e ročne ale to môžeme aj vynechať, lebo kal si môžem aj sám vyčerpať a použiť na záhrade.

Ja som uvažoval pri výpočtoch tarifou Eko Dom (DD6) ak by sa uvažovalo so štandardnou tarifou Štandard mini tak 1kWh stoji 0.1853€ tak ročná prevádzka by vyšla na 52€ a pri tarife Štandard Maxi 40.66€

 

 

Porovnanie nákladov ČOV a žumpy "pekne" v Exceli:

 porovnanie nákladov ČOV a žumpy - graf

 

Ďakujeme že sme mohli dôležité informácie pre našich zákaznikov prebrať zo zdroja: https://www.dzooky.eu/2015/cisticka/