Prečo čistička z ekotovar.sk?

 

Prečo čistička z ekotovar.sk?

So vstupom do EU stúpa aj význam problematiky čistenia odpadových vôd. Správny výber čistiarne odpadovej vody (ČOV) nie je jednoduchý. Zákazníkovi sa ponúkajú „najnovšie inovatívne a patentové riešenia“ , „bezúdržbové zariadenia“, do ktorých sa môže vypúšťať „všetko a v akomkoľvek množstve“ a vyčistená voda „dosahuje úroveň pitnej vody“. Po zakúpení takéhoto zariadenia dochádza pochopiteľne u zákazníka k sklamaniu z nenaplnených očakávaní.

 

Ako teda správne vybrať čistiareň, aby ste boli v konečnom dôsledku spokojný?

V prvom rade by sa mal zákazník pri výbere ČOV riadiť vlastným logickým uvažovaním. Zároveň by mu však nemalo jeho pozornosti uniknúť niekoľko skutočností:
Najefektívnejší spôsob čistenia vody je mechanicko-biologické čistenie, kde zariadenie pozostáva z mechanického predčistenia, biologického čistenia a separácie vyčistenej vody. V minulosti bol takýto čistiaci proces realizovaný prostredníctvom viacerých nádrží. Dnes to je riešenie v jednej kompaktnej nádrži, ktorá má (v dôsledku obmedzenia zahnívania) valcovitý tvar.
Čistiareň je zariadenie, o ktoré je nutné sa aspoň minimálne starať a preto je dôležitá možnosť vizuálnej kontroly a údržby jej častí. Samozrejmosťou čistiarne je akumulačná zóna (AKU zóna) pre zachytenie nárazovo pritekajúcich vôd. Mechanické predčistenie by malo byť viackomorové na lepšie odstránenie tukov a olejov z kuchyne (tzv. selektor). Pre jednoduché prevádzkovanie musí mať čistiareň dočisťovanie hladiny, odkalovací systém a časovú reguláciu chodu. Výhodou je vyberateľný prevzdušňovací systém. Kvalitnejšie zariadenia sú vybavené navyše aj filtráciou vyčistenej vody.

 

Obchodnou politikou našej firmy nie je zbohatnúť na jednom predanom kuse čistiarne a preto už 16-ty rok úspešne distribuujeme naše výrobky nielen na Slovensku ale aj do zahraničia (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Španielsko, Slovinsko). Vysoká kvalita našich zariadení nám umožňuje minimalizovať ceny našich výrobkov a spraviť ich dostupné pre každého.