Ušetrite s ČOV až 4277 €

cov štandart izonometria 2 (2) VS plastova-zumpa

 

Pozrite si tabuľku prepočtov za obdobie 10 rokov s jednotlivými typmi žúmp v porovnaní s ČOV VH6 pri jednotlivých tarifách za el.energiu!

porovnanie nákladov ČOV a žumpy - graf

Z tabuľky vyplýva rozdiel nákladov (vstupných aj prevádzkových) medzi plastovou samonosnou žumpou a ČOV VH6 pri tarife DD6 rozdiel až 4277 € za obdobie 10-tich rokov.

Ďakujeme že sme mohli dôležité informácie pre našich zákaznikov prebrať zo zdroja: https://www.dzooky.eu/2015/cisticka/