Prečo ČOV z ekotovar.sk?

 2

Prednosti našich domových ČOV a dôvody prečo si vybrať ČOV od nás

 

1. Možnosť výberu :

Zákazník ma možnosť si vybrať z viacerých druhov čistiarní podľa jemu vyhovujúcemu počtu ekvivalentných osôb, pričom všetky ČOV na stránke www.ekotovar.sk majú európsky certifikát a nadštandardnú účinnosť.

 

2. Cena :

Veľmi prijateľná cena – čistiarne majú bezkonkurečnú cenu.  Základná cena pri domových čistiarňach zvyčajne obsahuje aj základné prevedenie časovania chodu dúchadla a spustenie dodávkou biopreparátu.

 

3. Účinnosť:

V porovnaní s ostatnými výrobkami sa čistiarne vyznačujú nadštandardnou účinnosťou (BSK : 98,6 %, CHSK : 92 %, NL : 95%).

 

4. Technológia :

Aktivačné biologické čistenie s denitrifikačným, nitrifikačným a separačným priestorom (s nízkou produkciou kalu a nevyužívaním hnilobných procesov),akumulačná zóna nárazovo pritekajúcich vôd ktorá zabráni vyplavovaniu aktívneho kalu pri vypúšťaní väčšieho množstva vôd napr. z práčky, vane....

 

5. Prevedenie :

Bezprímesový čistý prvotriedny plast PP nemeckej výroby hrúbky 8mm/5mm (pri najmenších domových ČOV), preto z tohto  dôvodu nízkej hmotnosti je s čov ľahká manipulácia bez strojných zariadení.

 

6. Variabilita :

-               priemeru prítoku a odtoku

-               výberu nádstavca (rovný, zúžený),výšky nádstavca,

-               výberu krytu (rovný,vypuklý),výberu farby krytu,uzamykateľnosti krytu,

-               skrinky na dúchadlo (hranatá,valcová)

 

7. Vybavenie :

Zariadenie VH je vybavené prvkami, ktoré uľahčujú zákazníkovi prevádzkovanie ČOV :

-               prepierateľný hrablicový kôš  (pod hrablicový kôš je zavedená hrubá bublina, ktorá rozbíja mechanicky rozložiteľné látky v pritekajúcej odpadovej vode, kôš je vybavený lemom na zachytávanie nečistôt pri vyťahovaní a umožňujúci (spolu s dlhým držiakom a vedením koša vostavbou) v prípade potreby „preprať“ pohybom  tažšie  rozložiteľné látky)

-               viackomorová denitrifikácia (umožňuje lepšie separovať plávajúce nečistoty, tuky a oleje ako aj sedimentujúce nečistoty, ktoré tak potom majú menej negatívny vplyv na separáciu kalu a vyčistenej vody)

-               vedľajšia aktivácia (zlepšuje výstupné parametre vyčistenej vody, zabezpečuje lepšie odbúravanie organického znečistenia a menšiu náchylnosť biologického kalu na jeho toxikaciu resp. likvidáciu antibakteriálnymi a inými látkami) 

-               vnútorná recirkulácia (znižuje možnosť vzniku zahnívajúcich procesov v denitrifikačnom priestore, zjednodušuje primárne rozbíjanie mechanických nečistôt v hrablicovom koši a homogenizuje biologický kal v čistiarni)

-               dvojčinný dočisťovací systém (uľahčuje dočisťovanie hladiny v separátore a napomáha v rozklade ťažko rozložiteľných organických látok a udržiavaniu kalu v správnej konzistencii)

-               vyberateľné prevzdušňovacie elementy (možnosť opravy elementu bez nutnosti vyčerpávania čistiarne)

-               časovanie chodu dúchadla (znižuje prevádzkové náklady s obmedzením rizika vzniku zahnívajúcich procesov)  atď. ...

 

8. Prevádzka :

-               bezzápachový chod (technológia nevyužíva vyhnívacie procesy)

-               jednoduchá obsluha (dúchadlo je vybavené kontrolkou chodu, nízkozaťažovaná aktivácia s malou produkciou kalu umožňuje len občasná občasné odčerpávanie prebytočného kalu /kal má skôr formu špinavej vody, je stabilizovaný a v šandardných podmienkach sa dá použiť na zakompostovávanie)

-              nízke prevádzkové náklady (nízko-výkonové zariadenie s možnosťou časovania)

 

9. Záruka :

Možnosť predĺženia záruky na vodotesnosť nádrže.

 

10. Zľava 10% na nákup baktérií a ekovýrobkov

Každý zákazník získa automaticky po nákupe kupón vo výške 10% na nákup baktérií alebo ekologických čistiacich prostriedkov pre domácnosť na www.ekotovar.sk

 

11. Štartovací balíček baktérií a ekovýrobkov

Spolu s kúpou čistiarne odpadových vôd získate od nás aj balíček zmesi baktérií, ekočistiacich výrobkov a rôzne promočné výrobky úplne ZADARMO.

 

Potrebujete po tomto ešte dôvod na rozmýšľanie? Pozrite si našu ponuku a určite si vyberiete...